ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ SZKOŁY:

http://www.gimnazjum2.lubon.pl

LUB

http://www.g2.lubon.pl